Summary Dutch

Samenvatting

Het gemeenschappelijk onderzoeksproject “Multidimensional reflectometry for industry” omvat een samenwerking tussen Nationale MeetInstituten (NMIs), alsook industriële en onderzoekspartners uit gans Europa.

Het doel van het project is om betrouwbare optische metingen te definiëren ter bepaling van het macroscopisch uitzicht van materialen (de zogenaamde ‘appearance’), die herleidbaar zijn tot het Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel).

Projectplanning

Meer specifiek handelt het project om de optische karakterisering van zogenaamde goniochromatische materialen (lees – materialen die van kleurtint veranderen bij veranderende lichtinvalshoek of kijkhoek), van glans, en van fluorescentie. Deze drie parameters worden onderzocht in parallelle werkpakketten (WP1, WP2, en WP3).

In een vierde werkpakket wordt de Modellering en Data analyse van data afkomstig uit de drie voorgaande werkpakketten onderzocht, met als doel een kalibratieplan op te stellen dat uit een minimale set handelingen bestaat. Werkpakket 5 bestudeert de link tussen de aangehaalde optische parameters en de visuele perceptie,
zodat psychofysische schalen kunnen gedefinieerd worden.

dutch

Project doelstellingen

Vanuit metrologisch oogpunt is de meest algemene grootheid ter beschrijving van het uitzicht van een materiaal de zogenaamde ‘Bidirectional Reflectance Distribution Function’ (BRDF). Deze functie wordt gedefinieerd als de verhouding van de radiantie van een materiaal, gezien vanuit een bepaalde richting, tot de irradiantie op het materiaal ten gevolge van lichtinval vanuit een bepaalde richting. De BRDF functie kan opgemeten worden met een goniospectrofotometer, en levert een volledige karakterisering van de lichtverstrooiing door het materiaal op.

Het project xDReflect beoogt om de kennis inzake de metrologie van optische materiaalparameters te verbeteren, om zo nieuwe meetprocedures en nieuwe meetstandaarden te definiëren, die de industrie moeten toelaten de appearance van de materialen die zij ontwikkelen eenduidig te karakteriseren.

De hoofddoelstellingen van het project zijn:

  • Optimalisatie van de primaire goniospectrofotometers voor BRDF metingen met kleinere meetonzekerheid.
  • Ontwikkeling van methodes voor data compressie en data voorstelling van BRDF metingen.
  • Beter begrip van de correlatie tussen de visuele perceptie en de BRDF.
  • Ontwikkeling van procedures en meetstandaarden voor industriële inspectie van materiaal eigenschappen.

Impact

Het werk dat zal uitgevoerd worden in dit project moet de kennis en meetmogelijkheden inzake optische karakterisering van materialen binnen de Europese NMIs drastisch verhogen. Meetonzekerheden en meettijden zullen verkleind worden, herleidbaarheid zal gewaarborgd en verbeterd worden. De meetprocedures die zullen worden ontwikkeld zullen een verbeterde kwaliteitscontrole in verschillende industrietakken ondersteunen. Wetenschappelijk gezien zal de interactie tussen de fysische en de visuele aspecten van appearance beter begrepen worden.